Rozliczanie z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em

Wypełnianie dokumentu, w tle okulary i filiżankaNasze biuro rachunkowe współpracuje z ZUS w zakresie:

  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  • reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS,
  • sporządzenie deklaracji,
  • rozliczeń, zeznań i innych dokumentów wymaganych przez Urząd Skarbowy.

Ponadto biuro oferuje pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności gospodarczej (za wyjątkiem pomagania w uzyskaniu kredytu)
Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego.

Obsługujemy też klientów, którzy rozliczają się na karcie podatkowej.